Ngày dạy: Thứ ba ngày 09 tháng 05 năm 2023. Môn: Mĩ thuật. Tiết: 3. Lớp: 5A4.

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Tên tài nguyên Ngày dạy: Thứ ba ngày 09 tháng 05 năm 2023. Môn: Mĩ thuật. Tiết: 3. Lớp: 5A4.
Loại tài nguyên Sáng kiến kinh nghiệm,
Tên tập tin báo-cao-biện-pháp-Hien.docx
Loại tập tin application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Dung lượng 68.12 kB
Ngày chia sẻ 29/05/2023
Lượt xem 71
Lượt tải 0
Xem tài liệu Vui lòng đăng nhập để xem!
Tải về Vui lòng đăng nhập để tải về!