NGÀY HỘI ĐỌC SÁCH !

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 24/ 5/2022. Hòa trong không khí của mùa hè sôi động, trường tiểu học Y Ngông tổ chức ngày hội đọc sách với các hoạt động: nhảy đồng diễn sân trường, tham quan trưng bày sách, đọc giới thiệu sách và vẽ tranh với chủ đề thế giới quanh em.