Ngày 24/5/2023, trường TH Y Ngông tổ chức ngày hội đọc sách với chủ đề: Sách và văn hóa học. Phụ huynh và học sinh đã cùng nhau có những hoạt động trải nghiệm thật vui vẻ, thú vị và ý nghĩa…..

Lượt xem:

Đọc bài viết