Ngày 18/5/2023, Công đoàn trường tiểu học Y Ngông đã tổ chức để tặng quà cho công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn đồng thời ra mắt ban chấp hành công đoàn khóa IV.

Lượt xem:

Đọc bài viết