CHUYÊN ĐỀ PHÒNG CHỐNG XÂM HẠI TRẺ EM VÀ TUYÊN TRUYỀN LUẬT TRẺ EM 2016 CỦA LIÊN ĐỘI NĂM HỌC 2021 – 2022

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 10 tháng 5 năm 2022. Liên đội tổ chức Tuyên truyền Luật trẻ em 2016 cho các bạn đội viên – nhi đồng và tuên truyền phòng chống xâm hại trẻ em năm học 2021 – 2022 với 143/143 bạn tham gia.